تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه

تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه و ترجمه رسمی ترکی استانبولی برای کشور ترکیه از جمله خدمات مشهد ترجمه می‌باشد.

ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی کلیه مدارک تحصیلی و دانشگاهی، ترجمه رسمی اسناد شغلی و تجاری جهت مهاجرت به ترکیه و یا ثبت شرکت در ترکیه با تاییدات دادگستری و وزارت خارجه انجام می‌پذیرد.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اسناد و مدارک ترجمه شده به ترکی استانبولی نیازمند تایید سفارت ترکیه در ایران نیز می‌باشند، مشهد ترجمه کلیه خدمات ترجمه را با تایید سفارت ترکیه در تهران و یا کنسولگری ترکیه در مشهد به انجام میرساند.

تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه
تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه

در حال حاضر هزینه تایید ترجمه توسط سفارت ترکیه برای هر سند ۲۰ دلار و مبلغی نیز به صورت ریالی می‌باشد. جهت تایید ترجمه توسط سفارت ترکیه ترجمه ابتدا میبایست ترجمه توسط مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه انجام و به تایید دادگستری و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

اگر سوالی در مورد نحوه انجام ترجمه رسمی ترکی استانبولی، تاییدات قوه قضاییه و وزارت خارجه، تایید سفارت ترکیه در تهرات و یا تایید اسناد ترجمه توسط کنسولگری ترکیه در مشهد و یا مواردی از این دست دارید، با ما تماس بگیرید.

افزودن یک دیدگاه