تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه

تایید مدارک ترجمه سفارت ترکیه و ترجمه رسمی ترکی استانبولی برای کشور ترکیه از جمله خدمات مشهد ترجمه می‌باشد.

ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی کلیه مدارک تحصیلی و دانشگاهی، ترجمه رسمی اسناد شغلی و تجاری جهت مهاجرت به ترکیه و یا ثبت شرکت در ترکیه با تاییدات دادگستری و وزارت خارجه انجام می‌پذیرد.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اسناد و مدارک ترجمه شده به ترکی استانبولی نیازمند تایید سفارت ترکیه در ایران نیز می‌باشند، مشهد ترجمه کلیه خدمات ترجمه را با تایید سفارت ترکیه در تهران و یا کنسولگری ترکیه در مشهد به انجام میرساند.

ترجمه ترکی استانبولی

در حال حاضر هزینه تایید ترجمه توسط سفارت ترکیه برای هر سند ۲۰ دلار و مبلغی نیز به صورت ریالی می‌باشد. جهت تایید ترجمه توسط سفارت ترکیه ترجمه ابتدا میبایست ترجمه توسط مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه انجام و به تایید دادگستری و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

اگر سوالی در مورد نحوه انجام ترجمه رسمی ترکی استانبولی، تاییدات قوه قضاییه و وزارت خارجه، تایید سفارت ترکیه در تهرات و یا تایید اسناد ترجمه توسط کنسولگری ترکیه در مشهد و یا مواردی از این دست دارید، با ما تماس بگیرید.

افزودن یک دیدگاه