ترجمه ناجیت مهر مترجم Najit

ترجمه ناجیت Najit مخفف انجمن ملی مترجمین قضایی آمریکا است National Association of Judiciary Interpreters &…

ترجمه رسمی ترکی

ترجمه رسمی ترکی در مشهد، هم بصورت ترجمه رسمی ترکی استانبولی و هم ترجمه رسمی ترکی…

آپوستیل Apostille سفارت ترکیه

تایید و آپوستیل Apostille مدارک سفارت ترکیه در ایران آپوستیل Apostille مدارک سفارت ترکیه در ایران…

روز جهانی ترجمه و مترجم

روز جهانی ترجمه و مترجم مصادف با ۳۰ سپتامبر نامگذاری شده است. از طرف مشهد ترجمه…

استخدام مترجم فرانسوی

دارالترجمه فرانسوی مشهد جهت تکمیل کادر مترجمین خود به صورت پاره وقت مترجم فرانسوی به فارسی…

استخدام مترجم آلمانی

دارالترجمه آلمانی مشهد جهت تکمیل کادر مترجمین خود به صورت پاره وقت مترجم آلمانی به فارسی…

ترجمه تذکره افغانستان

ترجمه تذکره افغانستان در مشهد ترجمه انجام می‌پذیرد. تذکره یک سند رسمی شناسایی در افغانستان است…