آپوستیل Apostille سفارت ترکیه

تایید و آپوستیل Apostille مدارک سفارت ترکیه در ایران

آپوستیل Apostille مدارک سفارت ترکیه در ایران توسط دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی مشهد انجام میپذیرد.

آپوستیل چیست؟ آپوستیل Apostille لغتی فرانسوی به معنای ” گواهینامه ” می باشد. این واژه به معنای قانونی کردن یک سند رسمی می‌باشد. آپوستیل Apostille یک معاهده بین المللی است. مدارک دارای مهر آپوستیل در کشورهای عضو از جمله ترکیه مورد تایید می باشد.

کشور جمهوری ترکیه یکی از کشورهای عضو معاهده آپوستیل Apostille می باشد. مدارک و ترجمه های انجام شده در کشور ترکیه، قابل آپوستیل می باشند. برای آپوستیل در ترکیه ابتدا باید مدارک توسط دارالترجمه رسمی در ترکیه ، ترجمه شوند. سپس به تایید نوتر برسد. بعد از انجام دو مرحله فوق ، باید ترجمه را به فرمانداری (والیلیک) برده و برای کشور مورد نظر آپوستیل کنید.
مسئله مهمی که وجود دارد این هست که فقط مدارک صادره از ترکیه قابل آپوستیل هستند. مدارک ایرانی را نمی توان در ترکیه آپوستیل کرد.

آپوستیل Apostille سفارت ترکیه
آپوستیل مدارک ترکیه

آپوستیل Apostille مدارک ترجمه شده به ترکی استانبولی در ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده آپوستیل نمی باشد. مدارک ایرانی را نمی توان آپوستیل کرد. اما راهی برای ترجمه و تایید مدارک ایرانی وجود دارد. ابتدا باید مدرک مورد نظر توسط دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در ایران ترجمه شود. سپس توسط دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی ترجمه به تایید دادگستری و امور خارجه برسد. که معمولا این دو تاییدیه را صرفا دارالترجمه ها انجام می دهند. در انتها باید سفارت کشور ترکیه در ایران نیز مدرک را تایید کند.تایید سفارت ترکیه در ایران توسط خود فرد و برخی دارالترجمه های رسمی ترکی استامبولی انجام میگردد. در واقع این مراحل معادل آپوستیل در ایران می باشد.

دارالترجمه رسمی مشهد، ترجمه رسمی کلیه مدارک به ترکی استانبولی با تایید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت ترکیه در ایران را در سریع ترین زمان به انجام میرساند.

افزودن یک دیدگاه