روز جهانی ترجمه و مترجم

روز جهانی ترجمه و مترجم مصادف با ۳۰ سپتامبر نامگذاری شده است. از طرف مشهد ترجمه…

آغاز به کار سایت

وب سایت مشهد ترجمه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی وب سایت معرفی بهتر انواع…